One Way Ticket - Eruption (Lyrics + Vietsub in HD)

2015-11-21 10,073 634 2,409,025 YouTube

Video Download


Mp3 Download


*** NOTES *** This Video Clips is just made for sharing, relax and NOT for business. I also DO NOT own the songs, pictures, or video. I just remix them. If you are the owner of songs/picture/video and you want me delete/removed/change… Please send me a message I will do that immediately. Thank you and have fun with this Video Clip. *** GHI CHÚ *** Video Clip này được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ và giải trí, KHÔNG nhằm mục đích thương mại. Tôi cũng không sở hữu những ca khúc, hình ảnh hoặc video trong Clip này. Tôi chỉ là người Remix lại. Nếu như ai đó là chủ sở hữu của các ca khúc nhạc, hình ảnh hay video mà yêu cầu tôi xóa bỏ/chỉnh sửa hay bất cứ lý do gì Vui lòng gửi tôi một tin nhắn tôi sẽ thực hiện ngay lập tức. Xin cảm ơn và chúc vui vẻ khi xem Clip này.